Jak przebiega proces wyoblania blach stalowych?

Wyoblanie to proces, w którym na dociśnięty do osiowo-symetrycznej formy wirujący krążek blachy, wywiera się nacisk wyoblakiem lub rolką, co pozwala nadać kształt formy materiałowi wyjściowemu. Główną zaletą wyoblania w porównaniu do tłoczenia przy produkcji, oprócz niskiego kosztu produkcji, jest to, że można łatwo wykonywać detale o bardzo trudnych kształtach, do wykonania podczas procesu tłoczenia. W Metaloplastyka Olkusz wykonywane są m.in. stożki, kule, dekle, półkule, dysze, zaślepki itp. Grubość i rodzaj blachy uzależniona jest od kształtu elementu wyoblanego.

Blachy stalowe

Blachy stalowe stosowane są do wykonywania przedmiotów, z uwagi na niską cenę i wysoką wytrzymałość. Własności konstrukcyjne wyoblanych wyrobów stalowych są idealne przy niewielkiej grubości ścianki. Do wyoblania wykorzystywane są blachy i taśmy takiego rodzaju jak: stal węglowa konstrukcyjna zwykłej i wyższej jakości; bednarka stalowa, blachy stalowe cienkie do tłoczenia, blachy stalowe ocynkowane i blachy stalowe ocynowane. W procesie wyoblania wykorzystywane są blachy stalowe nierdzewne. Ze względu na wysoką zawartość chromu, są one bardzo niewdzięczne w produkcji. Należy użyć dużej siły, w celu przekroczenia granicy plastyczności. Blachy nierdzewne silnie sprężynują, są więc niezwykle trudne do dołożenia do wzornika. Niektórych kształtów z tego materiału, nie można wykonać wyoblakami ręcznymi.

Wyoblanie wyrobów metalowych

Wyoblanie wyrobów metalowych polega na kształtowaniu obrotowym wyrobów stalowych, na wirującym wzorniku za pomocą rolki. Wyoblanie to metoda produkcji wyrobów o złożonych kształtach, które są trudne do osiągnięcia tradycyjnymi metodami tłoczenia. Metodę znalazła zastosowanie przy produkcji wyrobów ze stali węglowych oraz plastycznych stopów metali kolorowych. Na wyoblarkach można realizować złożony proces technologiczny, składający się z operacji wyoblania, obcinania, zawijania obrzeża, wywijania, zaginania i łączenia.

Wyoblanie wyrobów z blachy stalowej

Materiałem do wyoblania jest krążek blachy. Krążek blachy jest dociskany do obracającego się wzornika za pomocą narzędzi ręcznych o zaokrąglonej i wypolerowanej końcówce zwanych wyoblakami lub też mechanicznie. Metoda wyoblania jest wykorzystywana w celu oszczędnego użycia materiału i pominięcia wykonania bardzo drogich tłoczników. Metodą wyoblania produkowane są części i podzespoły. Wyoblanie jest doskonałym sposobem do nadawania właściwego kształtu wyrobom z blachy, ponieważ proces w niewielkim stopniu obarczony jest błędem, w wyniku którego można uszkodzić materiał.