Wyoblanie blach - Olkusz

Wyoblanie to kolejny z rodzajów obróbki plastycznej blach. Podczas tego procesu blacha może przybrać dowolny kształt, nie tracąc przy tym swojej ciągłości. W drykowaniu, jak potocznie nazywany jest proces wyoblania, wykorzystuje się podatność blachy na wyginanie. Z płaskiej części blachy, najczęściej występującej w postaci krążków, możliwe jest wykonanie elementów kulistych. W taki sposób mogą powstać m.in. naczynia cylindryczne.