Procesy międzyoperacyjne

  • wyżarzanie międzyoperacyjne w piecu komorowym w temperaturach przekraczających 700 °C
  • Istnieje możliwość wytrawienia elementów po tej obróbce i zabezpieczeniu jej przed korozją.

 

procesy miedzyoperacyjne

 

procesy miedzyoperacyjne 1