Tłoczenie jako ważna metoda obróbki blach

Można zaryzykować stwierdzenie, że blacha towarzyszy ludziom już od dawien dawna. Początkowo jedynie jako materiał do wykonywania ozdób różnego rodzaju, ale później już jako ważny budulec i materiał wykorzystywany przy wielu projektach w branży wytwórczej. Obecnie blachę wykonuje się praktycznie z wszystkich metali plastycznych jak stale węglowe i stopowe oraz metale nieżelazne i ich stopy. Jednak dopiero obróbka blachy pokazała, jak potężne zastosowanie może mieć ten materiał. Bardzo ważną metodą obróbki blach jest tłoczenie. Dlaczego możemy tak powiedzieć?    

Czym jest i na czym polega tłoczenie blachy?

Warto zacząć od tego, czym w ogóle jest proces tłoczenia. Dzięki temu lepiej zrozumiemy, dlaczego jest to tak ważna metoda obróbki blach. Otóż tłoczenie to tak naprawdę rodzaj obróbki plastycznej, który w odniesieniu do blachy oznacza przeważnie odpowiednie kształtowanie tego materiału.

Blacha tłoczona jest za pomocą specjalnych przyrządów zwanych tłocznikami, przeważnie na prasach mechanicznych lub też hydraulicznych. To właśnie takie maszyny dzięki swojej odpowiedniej konstrukcji potrafią nadać pożądany kształt. Tutaj należy od razu podkreślić, że tłoczenie metali jest jednym z najdoskonalszych i najszybszych sposobów na uzyskiwanie nawet bardzo złożonych kształtów z arkuszy blachy. Ciekawe jest również to, że odkształcenie plastyczne zachodzi wtedy, gdy nacisk wywierany na blachę jest tak duży, że przekroczona zostaje tak zwana granica sprężystości i dochodzi do zjawiska nazywanego płynięciem plastycznym.

Tłoczenie blachy – dlaczego jest stosowane?

Dlaczego jednak mówimy o tym, że tłoczenie jest ważną metodą obróbki blachy? Powodów takiego stanu rzeczy jest co najmniej kilka. Przede wszystkim taka obróbka plastyczna blachy powoduje, że jej struktura w wyniku opisanego wcześniej oddziaływania ulega umocnieniu. Zjawisko to powstaje dlatego, że działające na blachę siły bardzo mocno ograniczają możliwości ponownych zmian w tych samych miejscach.

Kolejna sprawa to powtarzalności i efektywność tłoczenia blachy. Ta metoda obróbki pozwala na produkowanie różnych, nawet bardzo skomplikowanych elementów z blachy, które stosowane mogą być w wielu gałęziach przemysłu. Ważne jest także to, że tłoczenie dzięki zastosowaniu coraz nowszych rozwiązań technologicznych pozwala na ograniczenie niemalże do minimum powstawania ścinków materiałowych. Właśnie dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy oferującej tego typu obróbkę blach.