Zalety wyoblania z zastosowaniem automatu

Wyoblanie jest obróbką plastyczną blachy, nadającą jej wybrany kształt, bez uszkadzania jej ciągłości. W tym procesie wykorzystuje się podatność blachy na wyginanie. Wyoblanie, wykonywane również przez firmę Metaloplast, może okazać się bardzo twórczą techniką, dającą ciekawe efekty. Jest możliwe wykonywanie elementów o skomplikowanych kształtach. Można tworzyć unikalne pojedyncze elementy. Dużą podatność na obróbkę plastyczną ma aluminium. 

Wyroby z aluminium po obróbce są lekkie i mają dużą odporność na korozję. Natomiast mosiądz oraz miedź mają czerwonawo-złotawą barwą, dlatego wykonuje się z nich zazwyczaj elementy dekoracyjne. Stosowana jest również stal w obróbce, ze względu na wysoką wytrzymałość i stosunkowo niską ceną.

Automatyczna plastyczna obróbka blach

Celem obróbki plastycznej blachy jest trwała zmiana kształtu, wymiaru i struktury danego elementu, czyli zmiana jego właściwości mechanicznych. Jest to możliwe, przez wywieranie nacisku o określonej sile, powodującej przekroczenie granicy plastyczności blachy. Automatyczna plastyczna obróbka blach, czyli wyoblanie, ma wiele zalet, m.in. oszczędność materiału, co pozwala na obniżenie kosztów jednostkowych i możliwość formowania różnych detali oraz produkowania skomplikowanych kształtów, jak i poprawę właściwości fizycznych blachy poddanej. Kształtowanie blach jest możliwe, dzięki dostępnym na rynku maszynom, które różnią się między sobą konstrukcją i zasadą działania. Automatyczne wyoblarki zapewniają szybsze sterowanie, większą dokładność oraz powtarzalność procesów obróbczych. To przynosi większe oszczędności przedsiębiorstwom.

Rozwój maszyn do formowania blach

Rozwój maszyn do formowania blach oraz profili pozwala na zwiększanie wydajności, oraz możliwość szybkiej zmiany z produkcji wielkoseryjnej na produkcję jednostkową, a także szybkie przezbrojenie. Kolejnym zauważalnym trendem w obszarze urządzeń do obróbki plastycznej blach, jest zwiększanie poziomu automatyzacji oraz cyfryzacji produkcji, w której maszyny odgrywają podstawową rolę. Coraz większego znaczenia nabiera komunikacja między maszyną a jej operatorem lub też z inną maszyną. Samo sterowanie odbywa się za pośrednictwem panelu przypominający tablet lub większy smartfon. Wśród zauważalnych kierunków rozwoju maszyn do plastycznej obróbki blach, najważniejszym jest automatyzacja.

Konkretne rozwiązania automatyzacji wyoblania

Niezależnie od wielkości produkcji i rodzaju maszyn coraz częściej maszyny są przygotowywane pod konkretne rozwiązania automatyzacji czy też integrowane stanowiska zrobotyzowane. Zaletą jest skrócenie jednostkowego czasu produkcji, polepszenie jakości produktu oraz ograniczenie błędów produkcyjnych. Automatyzacja procesów wyoblania wymaga zrobotyzowania stanowisk pracy. Wycinarki laserowe można zautomatyzować, przez systemy załadunkowe blachy. Warto tu wspomnieć o zaawansowanym oprogramowaniu umożliwiającym łączenie procesów i optymalizację produkcji w przedsiębiorstwie, co pozwala na wprowadzenie nowych rozwiązań. Przykładowo wycinanie laserowe, jest nowoczesną, najszybszą i najdokładniejszą z dzisiejszych metod cięcia blach. Zaletami są: oszczędność materiału, gładka i czysta powierzchnia oraz duża szybkość i elastyczność procesu.