Obróbka blach

Obróbka plastyczna blach polega na wywieraniu nacisku na powierzchnię blachy, który ma na celu trwałą zmianę jej kształtu oraz wymiarów. W wyniku takiego działania blacha może całkowicie zmienić swoją strukturę. Obróbkę plastyczną wykonuje się za pomocą specjalnych narzędzi, maszyn i przyrządów. Można uczynić to zarówno na zimno, jak i na gorąco. W naszym przedsiębiorstwie metalurgicznym do obróbki blach wykorzystujemy zgrzewanie punktowe i liniowe, tłoczenie, cięcie krążków oraz wyoblanie.

 

Zgrzewanie punktowe

Zgrzewanie punktowe blach to najbardziej popularna metoda zgrzewania. Polega ona na łączeniu elementów w oddzielnych miejscach, które nazywane są punktami. Zgrzewanie punktowe można podzielić na trzy rodzaje, które różnią się między sobą sposobem, w jaki prąd dostaje się do zgrzewanych elementów. Wyróżniamy zgrzewanie dwustronne jednopunktowe, które stosuje się najczęściej, ale także rzadziej wykonywane zgrzewanie dwustronne dwupunktowe oraz jednostronne jedno i dwupunktowe. Bez względu na wybrany sposób zgrzewania efektem każdego z nich będzie uzyskanie niezwykle solidnych i trwałych połączeń.

 

Zgrzewanie liniowe

Zgrzewanie liniowe jest metodą podobną do zgrzewania punktowego, jednak w tym przypadku łączenie elementów odbywa się wzdłuż linii. Powstaje dużo punktów zgrzewania, które po spojeniu tworzą długie i szczelne połączenie. Tego typu prace mogą wykonywać jedynie zgrzewarki, które w swoim wyposażeniu posiadają elektrody krążkowe. Ta metoda stosowana jest przede wszystkim do obróbki blach o cienkiej strukturze.

 

zgrzewanie punktowe

 

zgrzewanie punktowe 1

 

Tłoczenie blach

Tłoczenie blach to jeden z rodzajów obróbki plastycznej, który realizuje się głównie na zimno. Jest to proces, który stosowany jest do łączenia, rozdzielania lub nadawania pożądanych kształtów materiałom. Taki kształt uzyskuje się na prasach tłoczących, najczęściej przy użyciu stempla i matrycy. W wyniku działania tych narzędzi wykonywane są m.in. wytłoczki stalowe. Jest to jeden z najtrudniejszych procesów z zakresu obróbki plastycznej.

 

 

tloczenie

 

maszyna do tloczenia

 

maszyna do tloczenia 2

 

maszyna do tloczenia 4

 

Cięcie krążków

ciecie krazkow max fi 750mm 1

 

ciecie krazkow max fi 750mm 2

 

Wyoblanie

Wyoblanie to kolejny z rodzajów obróbki plastycznej blach. Podczas tego procesu blacha może przybrać dowolny kształt, nie tracąc przy tym swojej ciągłości. W drykowaniu, jak potocznie nazywany jest proces wyoblania, wykorzystuje się podatność blachy na wyginanie. Z płaskiej części blachy, najczęściej występującej w postaci krążków, możliwe jest wykonanie elementów kulistych. W taki sposób mogą powstać m.in. naczynia cylindryczne.