Podstawowe metody obróbki plastycznej blach

Obróbka plastyczna blach polega na wywieraniu nacisku na powierzchnię blachy, w celu trwałej zmiany jej kształtu i wymiarów. W wyniku takiego działania blacha całkowicie zmienia swoją strukturę. Obróbkę plastyczną wykonuje się za pomocą specjalnych narzędzi, maszyn i przyrządów, na zimno i na gorąco. W przedsiębiorstwie metalurgicznym Metaloplast Olkusz do obróbki blach wykorzystywane jest zgrzewanie punktowe i liniowe; tłoczenie, cięcie i gięcie blach.

Proces kształtowania przebiegać może na zimno (w temperaturze niższej od temperatury rekrystalizacji) oraz na gorąco (w temperaturze wyższej od temperatury rekrystalizacji). Klasyfikacja zależy od temperatury rekrystalizacji – odkuwki, odkształcanego metalu i od prędkości odkształcenia w odniesieniu do prędkości rekrystalizacji.

Gięcie i tłoczenie blach

Proces wykrawania blach polega na wycinaniu prasą i wykrojnikiem różnych kształtów ze stali. W tym celu wykorzystywane są prasy mechaniczne, opierające się na działaniu mimośrodu. Należy wziąć pod uwagę specyfikację materiału do obróbki. Istotna jest także jego grubość i wytrzymałość, więc należy dostosować do nich matryce i stemple. Proces wykrawania powiązany jest z gięciem i tłoczeniem blach i polega na wycięciu z metalu, różnych kształtów, wykorzystując specjalnie uformowane wykrojniki. Materiał z jednej strony powierzchni przykłada się do matrycy, a do drugiej jest przyciskany stempel, co pozwala na nadawanie kształtów blachom, i na tworzenie w nich, otworów o wielu średnicach. Obok gięcia stosuje się tłoczenie blach, rodzaj obróbki plastycznej na zimno. Proces, stosowany jest do łączenia, rozdzielania lub nadawania pożądanych kształtów materiałom.

Zgrzewanie punktowe liniowe

Zgrzewanie punktowe blach jest najbardziej popularną metodą zgrzewania. Polega na łączeniu elementów znajdujących się w różnych miejscach, nazywanych punktami. Zgrzewanie punktowe dzielimy na trzy rodzaje, różniące się między sobą sposobem, w jaki dostaje się prąd do zgrzewanych części. Zgrzewanie liniowe jest podobne do zgrzewania punktowego, ale łączenie elementów odbywa się wzdłuż linii. Tworzy się dużo punktów zgrzewania, które po spojeniu utworzą długie i szczelne połączenie. Prace wykonywane są przez zgrzewarki, które w wyposażeniu posiadają elektrody krążkowe. Ta metoda stosowana jest głównie do obróbki blach, o cienkiej strukturze.

Wyoblanie

Wyoblanie jest to obróbka plastyczna blachy, pozwalająca nadać jej wybrany kształt, bez uszkadzania ciągłości materiału. Wyoblanie daje możliwość wykonania rozmaitych form i detali. Jest to optymalna metoda produkcji wyrobów o złożonych kształtach, trudnych do osiągnięcia klasycznymi metodami tłoczenia. Materiałem wyjściowym przy wyoblaniu może być wytłoczka lub krążek blachy. Metoda ta ma zastosowanie przy produkcji wyrobów ze stali węglowych oraz plastycznych stopów metali kolorowych. Na wyoblarkach można wykonywać złożony proces technologiczny, który składa się z wyoblania, wywijania, zawijania obrzeża, obcinania, zaginania i łączenia. Metodą wyoblania kształtuje się wyroby z aluminium, miedzi, stali, metali szlachetnych, niklu, tytanu, cynku i innych.